امروز : شنبه 22 خرداد 1400

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
خوب نیست
53  36.3%
عالی است
37  25.3%
ضعیت است
29  19.9%
خوب است
21  14.4%

تعداد آرا  :  146
اولین رای  :  دوشنبه, 17 مهر 1385
آخرین رای  :  چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟