امروز : يكشنبه 24 آذر 1398

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
خوب نیست
36  33.3%
عالی است
27  25%
ضعیت است
21  19.4%
خوب است
18  16.7%

تعداد آرا  :  108
اولین رای  :  دوشنبه, 17 مهر 1385
آخرین رای  :  دوشنبه, 06 آبان 1398

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟