امروز : يكشنبه 07 آذر 1400

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
خوب نیست
54  36.2%
عالی است
38  25.5%
ضعیت است
30  20.1%
خوب است
21  14.1%

تعداد آرا  :  149
اولین رای  :  دوشنبه, 17 مهر 1385
آخرین رای  :  پنجشنبه, 27 آبان 1400

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟