امروز : دوشنبه 18 اسفند 1399

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
خوب نیست
48  34.5%
عالی است
36  25.9%
ضعیت است
29  20.9%
خوب است
20  14.4%

تعداد آرا  :  139
اولین رای  :  دوشنبه, 17 مهر 1385
آخرین رای  :  پنجشنبه, 30 بهمن 1399

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟