امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
خوب نیست
39  31.7%
عالی است
32  26%
ضعیت است
26  21.1%
خوب است
20  16.3%

تعداد آرا  :  123
اولین رای  :  دوشنبه, 17 مهر 1385
آخرین رای  :  دوشنبه, 23 تیر 1399

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟