امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
خوب نیست
42  32.3%
عالی است
33  25.4%
ضعیت است
29  22.3%
خوب است
20  15.4%

تعداد آرا  :  130
اولین رای  :  دوشنبه, 17 مهر 1385
آخرین رای  :  دوشنبه, 26 آبان 1399

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟