امروز : سه شنبه 01 مهر 1399

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
خوب نیست
40  31.5%
عالی است
32  25.2%
ضعیت است
29  22.8%
خوب است
20  15.7%

تعداد آرا  :  127
اولین رای  :  دوشنبه, 17 مهر 1385
آخرین رای  :  سه شنبه, 25 شهریور 1399

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟