امروز : دوشنبه 06 تیر 1401

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
خوب نیست
55  35.7%
عالی است
40  26%
ضعیت است
32  20.8%
خوب است
21  13.6%

تعداد آرا  :  154
اولین رای  :  دوشنبه, 17 مهر 1385
آخرین رای  :  دوشنبه, 30 خرداد 1401

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟