امروز : پنجشنبه 03 بهمن 1398

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
خوب نیست
36  33%
عالی است
28  25.7%
ضعیت است
21  19.3%
خوب است
18  16.5%

تعداد آرا  :  109
اولین رای  :  دوشنبه, 17 مهر 1385
آخرین رای  :  چهارشنبه, 02 بهمن 1398

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟